06
Νοέ

Βεβαιώσεις Μηχανικού για μεταβιβάσεις με γονική παροχή, δωρεά, αγοραπωλησία


Realistic-BlueprintsΗ βεβαίωση αυτή υποκαθιστά την Ταυτότητα του Κτιρίου και παρέχεται από την εταιρία μας, πάντα με πλήρη επίγνωση των προδιαγραφών που ορίζονται από τον νόμο (Άρθρο23, παρ.4) και των ευθυνών που απορρέουν από αυτόν (Άρθρο 23, παρ. 5 & 6)

Η εμπειρία μας σε Πολεοδομικά και Κτιριακά θέματα καθώς και στον τομέα των κατασκευών καθιστούν σίγουρη την εγκυρότητα της βεβαίωσης και συνεπώς της συμβολαιογραφικής σας πράξης!

Ενημερωθείτε για την βεβαίωση που απαιτείται (πριν από την συμβολαιογραφική πράξη του ακινήτου σας) από την εταιρεία μας.