16
Μαρ

Ρύθμιση Αυθαιρέτων με τον Ν.4178/2014

home

Από τις 08.08.2013 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος για τη ρύθμιση των αυθαίρετων κτιρίων (Ν. 4178/2013). Ο νέος νόμος ήρθε να αντικαταστήσει τον Ν.4014/2011 ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ. Με τον νέο νόμο οι ιδιοκτήτες μπορούν να νομιμοποιήσουν τυχόν αυθαιρεσίες στα ακίνητά τους, με μεγαλύτερη ασφάλεια, χαμηλότερα πρόστιμα και ευνοικότερους όρους αποπληρωμής των προστίμων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για όσα ακίνητα υπαχθούν στο νέο νόμο μέχρι τις 08.02.2014, το πρόστιμο δύναται να αποπληρωθεί μέχρι και σε 104 μηνιαίες δόσεις!

Επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό και :

* Θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για όλα τα οφέλη και τις κατηγορίες αυθαιρέτων του νέου νόμου, ανάλογα με την δική σας περίπτωση

* Θα συλλέξουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από τον ιδιοκτήτη και τις υπηρεσίες

* Υπολογίζουμε το πρόστιμο και σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για όλες τις οικονομικές σας υποχρεώσεις

* Προχωράμε στην οριστική υπαγωγή του αυθαίρετου ακίνητου σας στο νέο νόμο.