01
Φεβ

Πιστοποιημένες εκτιμήσεις ακινήτων

house-valuation

Αναλαμβάνουμε τη διενέργεια πιστοποιημένων εκτιμήσεων ακινήτων:

• Πιστοποιημένη Εκτίμηση Διαμερίσματος, Μονοκατοικίας και λοιπών κτιριακών συγκροτημάτων

• Πιστοποιημένη Εκτίμηση Αγροτεμαχίου και Οικοπέδου

• Πιστοποιημένη Εκτίμηση Καταστήματος

• Πιστοποιημένη Εκτίμηση Γραφείου

• Πιστοποιημένη Εκτίμηση Βιοτεχνικής και Βιομηχανικής μονάδας

• Πιστοποιημένη Εκτίμηση Ξενοδοχείου

• Πιστοποιημένη Εκτίμηση Διατηρητέου κτίσματος, κλπ

Διαθέτουμε πιστοποιημένο εκτιμητή εγγεγραμμένο στο μητρώο Υπουργείου Οικονομικών με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις στην αξιολόγηση ακινήτων.

Οι εκθέσεις εκτιμήσεων συντάσσονται από τον Παπαδόπουλο Σταύρο, Πολιτικό Μηχανικό Α.Π.Θ., MSc Imperial College London και πιστοποιημένο εκτιμητή REV.

Αριθμός Μητρώου Μέλους: Σ.ΕΚ.Ε.0479

Αρ. PeopleCert: GR730000207SP

Αρ. Tegova: REV-GR/AVAG/2018/78

Αρ. Μητρώου Υπουργείου Οικονομικών: 184 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Γ του Ν. 4152/2013 (ΥΕΚ/Α΄107).

Αρ. Μητρώου Τ.Ε.Ε.: 100134

Τhe European Group of Valuers’ Associations (REV scheme) (www.tegova.org) φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα PEOPLECERT (www.peoplecert.org).

Λόγοι που μπορεί να απαιτηθεί πιστοποιημένη εκτίμηση ακινήτου:

• Νομικές διεκδικήσεις, διεκδικήσεις αποζημιώσεων (κληρονομικά, απαλλοτριώσεις, ασφαλίσεις κλπ)

• Αγορά ή πώληση ακινήτων

• Επαναδιαπραγμάτευση ενοικίου στην εύλογη αξία

• Εξασφάλιση για τραπεζικό δανεισμό

• Αποτίμηση περιουσίας εταιριών ή φυσικών προσώπων

• Δικαστικές διαμάχες ακινήτων

• Ανάπτυξη ακίνητης περιουσίας

Για τη σύνταξη των εκτιμήσεων λαμβάνονται υπόψη η κείμενη νομοθεσία, τα κάθε μορφής αντικειμενικά στοιχεία που μπορεί να επηρεάσουν την αξία του ακινήτου, καθώς και οι οδηγίες, οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων (ΕVS 2012, IVS 2013), όπως αυτά ορίζονται από την TEGοVA και το IVSC (The European Group Of Valuers’ Associations και International Valuation Standards Council αντίστοιχα)

Οι εκτιμήσεις που διενεργούμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Ασφαλιστικού Φορέα, Δικαστηρίου, εταιρίας και ιδιώτη.

Save

Save

Save

Save